Wat is kalkuitbloei?

Aan het oppervlak van beton of metselwerk is soms een witte uitslag zichtbaar, die kalkuitslag of kalkuitbloei wordt genoemd. Deze kalk wordt gevormd bij de verhardingsreactie van cement met water. En wordt door vochttransport in de poriën naar het oppervlak gebracht.

Ondanks alle zorgvuldigheid bij de productie van beton en de uitvoering van betonwerk, is dit verschijnsel niet volledig uit te sluiten.

Kalkuitslag heeft geen negatieve invloed op de sterkte of de duurzaamheid van een constructie. Bovendien verdwijnt de uitslag op langere termijn vaak vanzelf. Een termijn voor de verdwijning is niet vooraf te stellen.

Is deze kalkuitslag te voorkomen?

Kalkuitslag, in welke vorm ook, zal niet optreden als er van buitenaf geen water bij het jonge beton komt. Op een droog betonoppervlak zal dus geen kalkuitslag ontstaan. Dit lijkt op zich vrij simpel, maar in de praktijk is het niet altijd gemakkelijk het beton droog te houden.

Veel betonproducten worden gedurende het begin van de verharding in klimaatkamers geplaatst. Doel is een zodanige vroege sterkte te krijgen, dat de producten kunnen worden getransporteerd, opgestapeld en verpakt, zonder dat er schade ontstaat. Bij pas gestorte betonproducten begint kalkuitslag al met het gevaar voor condensvorming.

Wanneer deze producten in klimaatkamers verharden, mag het verschil tussen de temperatuur van het verse beton en de temperatuur in de vochtige klimaatkamers niet te groot zijn, omdat vocht uit de lucht op het relatief koude betonoppervlak kan condenseren. Na de eerste verharding in klimaatkamers blijft het jonge beton gevoelig voor kalkuitslag, omdat het verhardingsproces immers nog maar enkele uren aan de gang is. Om ook in deze fase de hinderlijke kalkuitslag op jong beton te voorkomen, moeten we direct contact met water van buitenaf zo lang mogelijk uitstellen.

De beste remedie is de betonproducten enige tijd onder een beschermende dakconstructie op te slaan en te zorgen voor voldoende ventilatie.

Bij bestratingelementen zoals stenen en tegels ontstaat juist in deze fase de kalkuitslag. De producten worden in pakketten gestapeld en precies op de plaatsen waar de producten tegen elkaar aankomen, bestaat gevaar voor condensvorming. De kalkuitslag manifesteert zich veelal in het midden. Aan de randen, waar het beton verder is uitgedroogd, is geen kalkuitslag zichtbaar.

Er geldt dus: als er geen water op het oppervlak is, dan is er geen kalkuitslag. Dit is, zeker in ons klimaat, nooit te garanderen.

Verwijderen van kalkuitslag

Vooropgesteld dat ernstige kalkuitslag niet fraai is, moeten we ons realiseren dat het verwijderen van kalkuitslag niet eenvoudig is. Daarom is het wellicht raadzaam in eerste instantie niets te ondernemen. Vaak zal blijken dat het betonoppervlak na verloop van tijd een steeds gelijkmatiger uiterlijk krijgt.

Kalkuitslag kan mechanisch worden verwijderd met een roterende staalborstel. Nadeel van deze behandeling is de slijtende werking, waardoor niet alleen de kalk verdwijnt maar ook een deel van de textuur. Bovendien bestaat het gevaar dat fijne staaldeeltjes op het betonoppervlak achterblijven, waardoor roestachtige vlekken kunnen ontstaan. Bovendien is er de kans dat oppervlakken die op deze wijze zijn behandeld, naderhand opnieuw last krijgen van kalkuitslag.

Op welke wijze de kalkuitslag ook te lijf wordt gegaan, de behandeling is zelden voor de volle 100 % effectief. Dikwijls blijven de behandelde plekken door een afwijkende structuur toch zichtbaar. Het middel kan daardoor wel eens erger zijn dan de kwaal.

Voor een optimaal resultaat bij verwijderen van kalkuitbloei een van onderstaande procedures volgen afhankelijk van de mate van kalk;

A; voor lichte mate van kalk, minst schadelijk voor materiaal Tegels reinigen met Antikal kalk verwijderaar wat ook gebruikt kan worden voor badkamer enz.
1-Droog materiaal inspuiten met antikal.
2-Enkele minuten laten inweken.
3-Met borstel goed inborstelen.
4-Nog even laten inweken en afspoelen met voldoende water.

B; voor zwaardere mate van kalk, licht schadelijk voor materiaal.
1-King fix Kalk verwijderaar verdunnen met 50% water.
2-Met borstel goed inborstelen.
3-Enkele minuten laten inweken nogmaals borstelen.
4-Afspoelen en uitborstelen met voldoende schoon water.

C; bij extreme mate van kalk, schadelijk voor materiaal.
1- Materiaal eerst licht bevochtigen.
2- King fix puur met drukspuit over materiaal aanbrengen tot het schuimt.
3- Met borstel goed inborstelen.
4- 1 minuut laten inweken en nogmaals borstelen.
5- nog 1 minuut laten inweken en vervolgens met veel water afschrobben.

Diverse leveranciers.
Wij leveren sierbestrating van Excluton, maar
ook van Gardenlux.

Alle soorten bestrating.
Van 10x10 tot 100x100 en alles daartussen.
Ook wildverband.

Duurzaam natuursteen.
We hebben niet veel natuursteen, maar
wel de toppers.

Zowel A- als B-keus.
B-keus is tot 40% goedkoper dan A-keus.
Bestel wel altijd 10% meer.